QUEN SOMOS

Hermanager producións

PresentaciónSomos un equipo creativo competente, dinámico e moi eficiente, con experiencia en pequenos formatos de humor e lecer gracias á nosa traxectoria no mundo da radio, a prensa (convencional e dixital) e internet. Temos experiencia na organización de eventos, no management e na xestión de colaboradores externos para poder ofrecer aos nosos clientes aquilo que precisen con total garantía de eficiencia e profesionalidade. Ofrecemos tamén asesoría e formación especializada en temas de Propiedade Intelectual.

 

Eventos e espectáculos en Galicia

En Hermanager Producións estamos, pois, preparados para satisfacer as necesidades puntuais que teñan os nosos clientes para cubrir espazos de entretemento, para asistilos se precisan de representación profesional e para atender e dar solución a temas relacionados cos Dereitos de Autor.

EQUIPO
Xerente: Xosé Manuel Fernández Montes

Colaboradores: actores e humoristas, presentadores, animadores infantís, magos, músicos, deseñadores, ilustradores, creativos, escritores, guionistas, etc.

Eventos e espectáculos en Galicia

Eventos de humor

Monólogos

Organización de eventos culturais

Organización de eventos cómicos

Management de artistas

Representación de artistas

Asesoría Artística

Asesoramento xurídico para artistas

Asesoramento en dereitos de autor

Propiedade intelectual

Dereitos de autor e marcas

Management de artistas

Representación de artistas

Asesoramiento jurídico para artistas

Asesoramiento en derechos de autor

Propiedad intelectual

Derechos de autor y marcas

Organización de eventos culturales

Organización de eventos cómicos