EVENTOS

Hermanager producións

ServizosORGANIZACIÓN E PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURAIS E DE OCIO.
-Organización directa, coorganización ou simplemente colaboración con outras empresas do gremio en función das circunstancias e necesidades que se presenten.

SOLUCIÓNS DE ENTRETEMENTO E CULTURAIS PARA EMPRESAS, INSTITUCIÓNS E PARTICULARES:
-Humoristas, contadores, presentadores e animadores musicais para amenizar eventos: presentacións, congresos, reunións de empresa, aniversarios, despedidas, festas...
-Animación teatral e de rúa para todos os públicos (infantil, xuvenil, adultos e terceira idade).
-Solistas e grupos musicais de pequeno formato.

ESPECTÁCULOS PARA SALAS E TEATROS:
-Humoristas, magos, músicos e contadores profesionais para actuacións en teatros, salas de festa, discotecas, pubs…

CREACIÓN DE CONTIDOS PARA PRENSA, RADIO E TV:
-Humoristas, redactores, deseñadores e guionistas para colaboracións en prensa, radio e TV. Creación de contidos para seccións, creación de novos formatos e recursos artísticos.


 


Eventos e espectáculos en Galicia

Eventos de humor

Monólogos

Organización de eventos culturais

Organización de eventos cómicos

Management de artistas

Representación de artistas

Asesoría Artística

Asesoramento xurídico para artistas

Asesoramento en dereitos de autor

Propiedade intelectual

Dereitos de autor e marcas

Management de artistas

Representación de artistas

Asesoramiento jurídico para artistas

Asesoramiento en derechos de autor

Propiedad intelectual

Derechos de autor y marcas

Organización de eventos culturales

Organización de eventos cómicos