PROPIEDADE INTELECTUAL

Hermanager producións

ConsultoríaASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA EN MATERIA DE PROPIEDADE INTELECTUAL


Asesoramento especializado en temas de dereitos de autor:
-Consultas básicas.
-Informes xurídicos.
-Redacción, revisión e negociación de contratos (discográficos, editoriais, actuacións artísticas, dereitos de imaxe …).
-Xestión e negociación de autorizacións e licenzas sobre dereitos de autor.
-Negociación con entidades de xestión colectiva (SGAE, AISGE, AIE...) 
-Protección de obras: inscrición en rexistros, requerimentos a infractores, etc.

Defensa xurídica:
-Resolución de conflitos sobre propiedade intelectual en vía extraxudicial e en vía xudicial.